Wywalcz jej wolność lub zgiń

Mjr. Jan Piwnik "Ponury" 1912-1944r.

Copyright © 2008
paweł kubiak
statystyka